ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

Στην ανεργία κάνε αναστροφή! Η αναζήτηση της καριέρας σου ξεκινά εδώ: Καταρτίζεσαι, επενδύεις και γίνεσαι ο νικητής του παιχνιδιού. Η αγορά εργασίας σε περιμένει.

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενισχύουμε την ανάπτυξη και την αλλαγή… Εντοπίζουμε και αξιοποιούμε τα καλύτερα στελέχη της αγοράς, θεμελιώνοντας ένα δημιουργικό μέλλον.

ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Ανακαλύπτουμε μαζί τη δυναμική των επιλογών μας! Προετοιμάζουμε σύγχρονους και ανταγωνιστικούς επαγγελματίες, καλύπτοντας τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Προγράμματα

Αναμένεται

Voucher ανέργων άνω των 29 ετών

Αναμένεται πρόγραμμα «Voucher 29-64» που θα αφορά ανέργους και οικονομικά μη ενεργά άτομα από 29 έως 64 ετών.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις

Newsletter

Ποιοι Είμαστε

Το «Δίκτυο Επαγγελματικής Κατάρτισης» αποτελεί μία σύμπραξη σύγχρονων φορέων κατάρτισης, οι οποίοι δραστηριοποιούνται με πιστοποιημένες δομές σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα ως προς την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.

Με στόχο τη συνεχή έρευνα και επικαιροποίηση πληροφοριών σε σχέση με την αγορά εργασίας αλλά και με διεπιστημονική διάθεση, ευρωπαϊκή τεχνογνωσία και κατάλληλη ενημέρωση στοχεύουμε στην παροχή υπηρεσιών κατάρτισης και συμβουλευτικής που οδηγούν τους εμπλεκόμενους άνεργους και εργαζομένους, στη καλύτερη διαχείριση της σταδιοδρομίας τους αλλά και τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις στην κατάλληλη επιλογή και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού τους, βελτιώνοντας την αποδοτικότητάς τους.