ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

Στην ανεργία κάνε αναστροφή! Η αναζήτηση της καριέρας σου ξεκινά εδώ: Καταρτίζεσαι, επενδύεις και γίνεσαι ο νικητής του παιχνιδιού. Η αγορά εργασίας σε περιμένει.

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενισχύουμε την ανάπτυξη και την αλλαγή… Εντοπίζουμε και αξιοποιούμε τα καλύτερα στελέχη της αγοράς, θεμελιώνοντας ένα δημιουργικό μέλλον.

ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Ανακαλύπτουμε μαζί τη δυναμική των επιλογών μας! Προετοιμάζουμε σύγχρονους και ανταγωνιστικούς επαγγελματίες, καλύπτοντας τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Προγράμματα

ΝΕΟ

Voucher Υγείας

Το νέο πρόγραμμα αφορά επιδοτούμενη επαγγελματική κατάρτιση, ανέργων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε θέματα μεταρρυθμίσεων για την υγεία και το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας

Υποβολή Αίτησης

ΝΕΟ

Voucher για νέους έως 29 ετών

Το πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» αφορά 50.000 ανέργους και οικονομικά μη ενεργούς νέους ηλικίας από 18 έως 29 ετών.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Voucher Φορτοεκφορτωτών Ξηράς - Λιμένος

Σκοπός του προγράμματος είναι η επίτευξη της ομαλής λειτουργικότητας, της ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή.

Υποβολή Αίτησης Αποτελέσματα

Voucher Δημοσιογράφων

Η δράση αναφέρεται σε κατάρτιση με αντικείμενο την Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δημοσιογράφου με Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών και περιλαμβάνει την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων, που αποκτώνται από αυτά.

Υποβολή Αίτησης Αποτελέσματα

Newsletter

Ποιοι Είμαστε

Το «Δίκτυο Επαγγελματικής Κατάρτισης» αποτελεί μία σύμπραξη σύγχρονων φορέων κατάρτισης, οι οποίοι δραστηριοποιούνται με πιστοποιημένες δομές σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα ως προς την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.

Με στόχο τη συνεχή έρευνα και επικαιροποίηση πληροφοριών σε σχέση με την αγορά εργασίας αλλά και με διεπιστημονική διάθεση, ευρωπαϊκή τεχνογνωσία και κατάλληλη ενημέρωση στοχεύουμε στην παροχή υπηρεσιών κατάρτισης και συμβουλευτικής που οδηγούν τους εμπλεκόμενους άνεργους και εργαζομένους, στη καλύτερη διαχείριση της σταδιοδρομίας τους αλλά και τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις στην κατάλληλη επιλογή και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού τους, βελτιώνοντας την αποδοτικότητάς τους.